Familjecentrerat arbete

Uppsala kommun och region Uppsala samverkar för att främja familjers goda hälsa och för att förebygga ohälsa.

 

Disponentvillans öppna förskola samverkar med Familjeenheten Ling som är en del av Uppsala kommuns Råd och stöd och Ekeby Hälsocenter

Mer information om föräldrarådgivning/familjestöd finns på Familjeenheternas webbsida. Familjeenheten Ling erbjuder föräldrautbildning i form av COPE-kurser. Läs mer om COPE föräldrautbildning.

Öppna förskolan samverkar även med Ekeby hälsocenter (MVC och BVC). 

 

 

 

 

Uppdaterad: