Disponentvillans öppna förskola

Disponentvillans öppna förskola ligger i Ekeby i ett stort vitt hus nära Friskis & Svettis. Vi vänder oss till familjer med barn 0-5 år som bor i närområdet. Ring för närmare information.

Vi samarbetar med Flogsta mödrahälsovård (MVC) och barnhälsovård (BVC) samt Stenhagens familjeenhet (västra Uppsala).
Läs mer om arbetet i Flogsta/Ekeby familjecentral.  

Ingen föranmälan behövs.

Fika finns att köpa till självkostnadspris, även möjlighet att värma medhavd lunch eller laga lättare lunch.

Du träffar andra vuxna och ditt barn får tillfälle till utvecklande lek tillsammans med andra barn.

Du som förälder är alltid välkommen med egna idéer och förslag.

23 mars 2018