Verksamhet

Sångstund har vi varje dag kl.10.30. Sång, ramsor och rörelser tillsammans med andra är roligt och stimulerande för ditt barn och bra för språkutvecklingen.


Skapande verksamhet- vi erbjuder tillgång till färger och annat skapande material som inspiration att skapa tillsammans och ha en kul stund. Vi erbjuder även en stimulerande lekmiljö för barnen.


Uteverksamhet har vi kontinuerligt. Då får du och ditt barn möjlighet att vara tillsammans ute och upptäcka naturen, få tips och idéer om vad man kan göra. Även då har vi sångstund kl.10.30. Ibland gör vi upp eld och bakar stompa-bröd.


Öppna förskolan erbjuder också olika informationstillfällen till exempel bibliotikarie som kommer, antagningsenheten som informerar om hur man söker förskola, Triple P-föräldrastöd och barnolycksfallskurs.


Vi ordnar också babymassagekurser. Mer information vid besök på öppna förskolan eller via telefon.

 

 

Uppdaterad: