Verksamhet

Vi har sångstund varje dag 10.45, på babygruppen sjunger vi 10.30. Sång, ramsor och rörelser är roligt och stimulerande för ditt barn.

Vi erbjuder tillgång till färger och annat skapande material, utelek i vår fina omgivning, stimulerande lekmiljö inne.

Öppna förskolan erbjuder också olika informationstillfällen, ex. trafiksäkerhetsrådet, bibliotek, barnolycksfallskurs.

Vi ordnar babymassagekurser, mer information vid besök på öppna förskolan eller via telefon.

 

 

Uppdaterad: