Tillgänglighetsredogörelse

Så tillgänglig är webbplatsen

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten för att det ska vara enkelt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av den offentliga servicen digitalt.

Ta del av innehåll som inte är tillgängligt

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du kontakta oss.

Be om tillgängligt innehåll via formulär på uppsala.se

Om du upptäcker brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Kontakta oss om du upptäcker brister som är inte beskrivna i tillgänglighetsredogörelsen eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav.

Rapportera brister via formulär på uppsala.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på digg.se

Kända tillgänglighetsbrister

Webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.  

Vi jobbar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten på alla Uppsala kommuns webbplatser men det tar tyvärr lång tid att åtgärda bristerna eftersom det är många personer som behöver utbildas.

Följande brister har identifierats på webbplatsen.

Bilder och film

  • En del bilder saknar korrekt alt-text.
  • På en del sidor används bilder som illustration till information, som inte återges i textform på sidan.
  • På sidor med filmklipp saknas ibland titel, undertextning och syntolkning.     

Dokument och blanketter

En del dokument och blanketter kan vara svåra att ta del av med ett hjälpmedel.

Länkar

  • Länkar visas endast med färg eller med bristande kontrast på understrykningsfärgen och kan vara svåra att identifiera. 
  • Vissa länkar öppnas i nytt fönster.
  • En del länktexter är otydliga.

Rubriker

På vissa sidor är det inte rätt rubriknivåer.

Formulär 

I felmeddelanden i formulär finns en hänvisning till färg för att hitta fel i formuläret. 

Språk

På ett fåtal sidor som är på andra språk än svenska är inte allt innehåll korrekt märkt med språk vilket kan leda till att uppläsningsspråket blir fel. 

Användarinställningar för färger

Webbplatsen anpassar inte färgerna till mörkt läge om du har det inställt i ditt operativsystem eller i din webbläsare. Under våren 2024 jobbar vi med att ta fram en tidplan för när detta kan åtgärdas. 

Undantag från lagens krav

På webbplatsen finns publicerat material som är undantag från lagens krav. Det rör sig om

  • kartor som inte är avsedda för navigering (lagen gäller inte heller kartor avsedda för navigering om väsentlig information om innehållet i dessa tillhandahålls på ett tillgängligt digitalt sätt)
  • dokument som publicerats före 23 september 2018
  • filmer som publicerats före 23 september 2020.

Så har vi testat webbplatsen

Vi jobbar kontinuerligt med intern testning av webbplatsens tillgänglighet. I december 2023 granskades webbplatsen även av Axess Lab. 

Vi uppdaterar tillgänglighetsredogörelsen så fort vi upptäcker nya brister och när något har blivit åtgärdat.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast 5 mars 2024. 

Uppdaterad: