Start för vårterminen

På öppna förskolan kan du som förälder träffa andra föräldrar och ditt barn träffa andra barn. Vi har sångstunder, målar, leker, läser med mera. Ibland har vi uteverksamhet. Du behöver inte föranmäla dig och du kommer som det passar dig under våra öppettider. Fika finns att köpa till självkostnadspris - Swish eller kontant, och det finns möjlighet att värma medhavd lunch. Vårt uppdrag är att arbeta i vårt närområde eller att man går på Ekeby Hälsocenters BVC el. MVC, då vi arbetar familjecentrerat. Välkomna!

 

 

 

Måndag 15/1 öppnar vi för terminen!

Vecka 3

Måndag 15/1   Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år.  Sångstund 10.30 och lite Mini-Röris efter det. I målarrummet målar och pysslar vi - vintertema

Tisdag 16/1      Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund kl.10.30 Forts. i målarrum med vintertema (BVC-grupp startar idag)

Onsd 17/1   Kl. 8.30 – 12.30 Ålder 0 – 8 månader BABYGRUPP. Vi träffas och pratar, fika finns. Sångstund kl.10.30

Torsd 18/1   Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund kl.10.30 Fika finns. I målarrum forts. vintertema

 

Vecka 4

Måndag 22/1   Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år Sångstund kl.10.30, Mini-Röris efter sången. I målarrummet målar och pysslar vi med fortsatt vintertema.

Tisdag 23/1      Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund kl.10.30. Fika finns. Fortsätter i målarrummet med vintertema.

Onsd 24/1         Kl. 8.30 – 12.30 Ålder 0 – 8 månader BABYGRUPP Sångstund kl.10.30 Fika finns.

Torsd 25/1        Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. I målarrummet målar och pysslar vi – vintertema.

 

 

9 januari 2024