Planering vecka 5 och 6

På öppna förskolan kan du som förälder träffa andra föräldrar och ditt barn träffa andra barn. Vi har sångstunder, målar, leker, läser med mera. Ibland har vi uteverksamhet. Du behöver inte föranmäla dig, du kommer som det passar dig under våra öppettider. Fika finns att köpa till självkostnadspris - swish eller kontant och det finns möjlighet att värma medhavd lunch. Vårt uppdrag är att arbeta i vårt närområde eller att man går på Ekeby Hälsocenters BVC el. MVC, då vi arbetar familjecentrerat. Vi som arbetar heter Kristin och Sussi. Välkomna!

Vecka 5

Måndag 29/1   Kl. 8.30 – 12.15 OBS! ANNAN TID! Ålder 0 – 5 år.  Sångstund 10.30 och Mini-Röris efter det. I målarrummet målar och pysslar vi – vintertema domherrar

Tisdag 30/1      Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund kl.10.30 Forts. i målarrum med vintertema

Onsdag 31/1   Kl. 8.30 – 12.30 Ålder 0 – 8 månader BABYGRUPP. Vi träffas och pratar, fika finns. Sångstund 10.30

Torsdag 1/2   Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund 10.30 Fika finns. I målarrum forts. vintertema. (BVC-grupp 1 tr. upp 10.30 med Lisbeth)

Vecka 6

Måndag 5/2     Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år Sångstund 10.30, Mini-Röris efter sången. I målarrummet målar och pysslar vi, blås ut färg till egna små filurer.

Tisdag 6/2         Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund 10.30. Fika finns. Fortsätter i målarrummet med filurer 😊

Onsdag 7/2      Kl. 8.30 – 12.30 Ålder 0 – 8 månader BABYGRUPP Sångstund 10.30 Fika finns. (BVC-grupp Språk och Lek)

Torsdag 8/2     Kl. 8.30 – 14.00 Ålder 0 – 5 år. Sångstund 10.30 I målarrummet fortsätter vi med att blåsa färg. (BVC-grupp 1 tr. upp 10.30 med Lisbeth)

 

24 januari 2024