Planering vecka 47

Måndag 22/11 Digital sångstund kl.10.15 via Teams. Skicka ett SMS till 072 582 02 18 innan klockan 09.00 samma dag om du vill delta. Vi skickar då en länk till din mejl.

Tisdag 23/11 Digital sångstund kl.10.15 via Teams. Skicka ett SMS till 072 582 02 18 innan klockan 09.00 samma dag om du vill delta. Vi skickar då en länk till din mejl.

Torsdag 25/11 Triple P föreläsning kl. 10.00 – digitalt. Skicka ett SMS till 072 582 02 18 innan om du vill delta. Vi skickar då en länk till din mejl. Du kan anmäla dig redan nu!

TIPS! Vi har en sångstund utlagd på Facebook om ni är sångsugna – gå in på Disponentvillans öppna förskola.

19 november 2021