Planering vecka 36-37

På öppna förskolan kan du som förälder träffa andra föräldrar och ditt barn träffa andra barn. Vi har sångstunder, målar, leker, läser med mera. Ibland har vi uteverksamhet. Du behöver inte föranmäla dig, du kommer som det passar dig under våra öppettider. Fika finns att köpa till självkostnadspris - Swish eller kontant och det finns möjlighet att värma medhavd lunch. Vårt uppdrag är att arbeta i vårt närområde eller att man går på Ekeby Hälsocenters BVC el. MVC, då vi arbetar familjecentrerat. Vi som arbetar här heter Kristin och Sussi.

Vecka 36

Måndag 4/9     Kl.8.30–14.00. Ålder 0–5 år.
I målarrummet har vi målning med flaskfärg vid staffli eller vid bordet – prova att köra bilar, rolla med färgen. Sångstund 10.30. Fika finns.

Tisdag 5/9         Kl.8.30–14.00 Ålder 0–5 år.
Fortsätter i målarrummet. Sångstund kl.10.30. Fika finns. (Babymassagekurs -FULL)

Onsdag 6/9      Kl.8.30–12.30. Ålder 0–8 månader BABYGRUPP.
Vi träffas och pratar, fika finns. Sångstund kl.10.30. 
Sköterska från BVC och barnmorska från MVC är med del av fm. (MVC och BVC har grupper här under dagen).

Torsdag 7/9     Kl.8.30–14.00. Ålder 0–5 år.
Fortsätter med målning i målarrummet. Sångstund 10.30 Fika finns. Familjebehandlare med del av dagen.

 

Vecka 37

Måndag 11/9   Kl.9.15–12.00. UTEDAG.  Ålder 0–5 år.
Vi tar fram leksaker efter väder. Vi är på gården utanför öppna förskolan.
Fika finns med äppelkaka. Sångstund kl.10.30. Därefter kör vi lite Mini-Röris för dem som vill.

Tisdag 12/9      Kl.8.30–14.00. Ålder 0–5 år.
Vi fortsätter att köra med bilar och rolla/måla med flaskfärg i målarrummet. Sångstund kl.10.30. Fika finns.

Onsdag 13/9    Kl.8.30 – 12.30. Ålder 0–8 månader BABYGRUPP.
Vi träffas och pratar. Fika finns. Sångstund kl.10.30 (MVC-grupp här). Familjebehandlare med del av fm. (Babymassage- FULL).

Torsdag 14/9   STÄNGT denna dag p.g.a utbildning

1 september 2023