Uppsala kommuns öppna förskolor är hbtq-diplomerade. På uppsala.se/hbtq finns mer information om vad diplomeringen innebär.

Läs mer här www.uppsala.se/hbtq

1 februari 2021