Familjecentrerat arbete

Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län samverkar för att främja familjers goda hälsa och för att förebygga ohälsa.

Disponentvillans öppna förskola samverkar med Stenhagens familjeenhet som är en del av Uppsala kommuns Råd och stöd.

Mer information om föräldrarådgivning/familjestöd finns på Familjeenheternas webbsida. Stenhagens familjeenhet erbjuder föräldrautbildning i form av COPE-kurser. Läs mer om COPE föräldrautbildning.

Öppna förskolan samverkar även med Landstingets mödra- och barnhälsovård. (MVC och BVC). 

Flogsta distriktssköterskemottagning med barnhälsovård 

Flogsta barnmorskemottagning

23 mars 2018