Nya direktiv

Just nu är läget gällande smittspridningen av Covid-19 väldigt allvarligt i Uppsala.
Våra kommunala öppna förskolor har fortsatt öppet med uteverksamhet med ett maxantal på 10 vuxna.
Då nya beslut kan komma att fattas med kort varsel, håll dig uppdaterad genom att titta på hemsidor och Facebook. I övrigt gäller som tidigare, att stanna hemma vid förkylningssymtom, hålla ett avstånd på 2 meter och tvätta händer.

13 april 2021