Vad tycker du om ditt barns förskola?

Nu kan du svara på kommunens enkät.

Under vecka 3 får alla vårdnadshavare med barn i kommunal och fristående förskola eller familjedaghem en enkät i sin postlåda. Enkäten pågår 20 januari – 25 februari och sker varje år för att ge kommunen en bild av hur vårdnadshavare ser på sitt barns pedagogiska omsorg.

Du svarar via ett digitalt formulär på uppsala.se/fskenkat eller genom att posta enkäten med det svarskuvert som bifogas enkäten. Svaret ska vara inlämnat senast 25 februari. Du lämnar ditt svar anonymt genom att du använder svarskoden och lösenordet på enkäten.

Tack för att du deltar. Det hjälper både ditt eget barn och andras, genom att vi som förskola ser möjligheter att förbättra oss ytterligare.

Utbildningsförvaltningen

20 januari 2021